10. november 2021 19:00
3230 Græsted, Klostergade 12B
Esrum Møllegård, Klostergade 12B, Møllecafeen, 3230 Græsted
Fund af sprøjtegiftrester i alle grundvandsboringer i Gribskov Kommune. Kun boringer med fund af et eller flere stoffer er medtaget. Data fra GEUS database Jupiter, 03.08.2021. https://data.geus.dk/geusmap/?mapname=grundvand#baslay=baseMapDa&optlay=&extent=650885.8729354587,6192052.68313094,729344.
DN Gribskov afholder årsmøde med foredrag af Walther Brüsch samt valg til bestyrelsen. Walther Brüsch har et indgående kendskab til grundvand. Der vil være kaffe, te og kage (gratis). Alle er velkomne men kun medlemmer må stemme og stille op. Tilmelding påkrævet.

10. november 2021 19:00 - 22:00

Det er fundet sprøjtegifte i ca. 60 % af moniteringsboringerne i Danmark, og grænseværdien er overskredet i 22,6%. Samtidig viser DNs seneste opgørelse af sprøjtegifte i aktive drikkevandsboringer, at der i 2020 og i 2021 nu findes sprøjtegifte i over halvdelen af drikkevandsboringerne.

Hvordan er det dog kommet så vidt og hvordan ser det ud i Gribskov Kommune? Hvilke vandværker indeholder sprøjtegifte, og i hvor høje koncentrationer? I den seneste opgørelse af hvor mange indvindingsboringer der er fundet sprøjtegift i, ligger Gribskov kommune heldigvis relativt godt. Der er ”kun” er fundet pesticider i ca. 25% af de 57 aktive indvindings boringer. I nogle kommuner findes der giftrester i 80 til 100 % af alle aktive indvindingsboringer.

Hvor kommer giftresterne fra? og hvad betyder de mange nye fund?, og hvordan godkendes disse stoffer i Danmark?
Som nævnt er det ikke så galt i Gribskov Kommune,

P.g.a. COVID 19 restriktioner bedes man tilmelde sig til mødet senest d. 3.11.2021.

Klostergade 12, Græsted 3230

DN Gribskov