25. september 2021 10:00
Parkerer ved Damvej, ved den nye udsigtplatform.
Den nye udsigtplatform ved Damvej - med udsigt over Aaby Mose Foto: Søren Rosenberg
Kom og giv højmosen en hjælpende hånd ved at fjerne uønskede nåletræer på højmosefladen i Aaby Mose. Jammerbugt Kommune leder naturplejen og giver en let forplejning i pausen. Vi har redskaberne, men medbring gerne selv handsker og husk vandtæt fodtøj.

25. september 2021 10:00 - 13:00

Naturplejen udføres for at sikre, at den sjældne højmose naturtype bevares, således tørvemosser, soldug, klokkelyng, hvid næbfrø med flere, ikke forsvinder i tilgroning.
Dagens frivillige naturpleje, understøtter et LIFE projekt om genskabelse at højmoser i Danmark i tæt samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond.
For få år siden var Aaby Mose nemlig på nippet til at tørre ud og ændre sig fra unik højmose til ordinær skov. Da var det, at EU’s LIFE-projekt satte gang i etableringen af en tre en halv kilometer lang vandtæt membran langs østsiden af Aaby Mose, så regnvandet nu bliver i området. Grøfter og dræn blev sløjfet, og træer på mosefladen blev fældet, så Aaby Mose i dag fremstår som et åbent, træløst landskab, hvor sphagnummosser bygger op og lægger en millimeter eller to på højmosens tørvelag hvert år. Når de sidste naturforbedringer er afsluttet, vil der ikke længere sive vand ud af Aaby Mose, der gradvist vil blive vådere og svuppe og gynge, som en højmose skal.

DN Jammerbugt
  • Tilmelding

    Husk tilmelding så der er forplejning til alle. Skriv til jammerbugt@dn.dk