10. maj 2022 18:30
Mødested: Den første store parkeringsplads Tømmerpladsen midt i Fløjstrup Skov når man kører ind fra Bispelundvej https://goo.gl/maps/2XufSPtjejsxqX8g7
Blomstrende firblad (Paris quadrifolia) Foto: Sebastian Jonshøj
Kom med på botanisk vandring i én af Marselisborgskovenes perler. Vi nyder foråret og afsøger skovbunden for nogle af de spændende og ualmindelige arter i det kuperede terræn langs Aarhus bugten.

10. maj 2022 18:30 - 20:30

Fløjstrup Skov med bøg som dominerende skovtræ, strækker sig med ca. 220 ha fra Giber Å’s udløb og ned mod Mariendal Strand. Skoven ligger på stærkt kuperet terræn med flere stejle skrænter mod Aarhus Bugt og dybt nedskårne kløfter med væld eller vandløb omkranset af elfenbens-padderok. Nær stranden ligger - klemt inde mellem ride- og mountainbike stier - turens hovedmål, et fint askevæld, hvor der bl.a. vokser firblad og skovens eneste bestand af ægbladet fliglæbe.

Husk solidt fodtøj – gummistøvler kan anbefales.

Turledere: John Brandbyge, Jesper Moeslund og Torben Gang Rasmussen.

Turen arrangeres i samarbejde med Dansk Botanisk Forening, og deltagelse er gratis.

DN Aarhus
  • Tilmelding

    Vi tager forbehold for Corona-situationen som kan betyde, at deltagerantallet bliver begrænset. Derfor er der tilmelding til turen på SMS til 26201311 eller mail til jobra8119@gmail.com