27. februar 2022 09:30
Vejenbrødvej ved nedkørslen til Langstrup Mose vest for Helsingørmotorvejen.
Foto: Niels Christian Laursen
Vi går en tur i mosen op mod Langstrup landsby. Vi får mulighed for at se musvåge, fjeldvåge, rød glente, blå kærhøg og tårnfalk. Turleder er Jan Nielsen.

27. februar 2022 09:30 - 12:00

Langstrup Mose er et spændende landskab som på trods af nærheden til Helsingørmotorvejen er en fuglelokalitet med et varieret fugleliv året rundt. Mosen ligger mellem Vejenbrød og Langstrup og kan bl.a tilgås via Langstrupstien https://fredensborg.dn.dk/naturen-i-fredensborg/turforslag/langstrupstien/.

Medbring egen kikkert og terrænegnet fodtøj. Ingen tilmelding.

Mere information kontakt Niels Hald, lewinsky.hald@lic-mail.dk, 49146160.

DN Fredensborg
  • Tilmelding ikke nødvendig