28. maj 2022 10:00
Ved indkørsel til skovvej over for Præstemosevej 33 (lige inden for skovbrynet, når man kommer fra Grønholt). Husk vandtæt fodtøj, handsker og drikkevarer.
Foto: Niels Christian Laursen
Tag familie og venner med til en dag med naturpleje med le på Skovfogedengen i Grønholt Vang. Instruktion til uøvede. Ønsker du frokost den 28. maj, skal du ringe til Nils Juhl Madsen på tlf. 93891925 senest 22. maj. Fredensborg Høslætlaug er arrangør.

28. maj 2022 10:00 - 14:00

Få en dejlig dag midt i skoven!

Mere information kontakt Niels Hald, lewinsky.hald@lic-mail.dk, 49146160.

DN Fredensborg
  • Tilmelding ikke nødvendig