19. juni 2022 13:30
Følg vejen mod Arnkilsøre til P-pladsen i Arnkils Fred
Botaniktur til Arnkilsøre,

19. juni 2022 13:30 - 16:00

På Arnkilsøre har vi nogle af vore fine artsrige kystskrænter,
hvor vi finder en spændende tørbundsflora. Vi ser på de planter der
vokser kystnært, på de kystnære næringsfattige græsflader og hvad
der vokser ved og i vandhullerne.

Husk: Påklædning efter vejret, en lup og din flora.

Turleder: Andreas Andersen.

DN Sønderborg
  • Tilmelding ikke nødvendig