22. oktober 2022 10:00
P-pladsen ved Egetofte Naturskole.
Vi hjælper naturen lidt på vej, kom og vær med.
Vi hjælper naturen lidt på vej med le og rive, kom og vær med.

22. oktober 2022 10:00 - 14:00

Staals mose er et genoprettet vådområde i Sønderskoven, der bl.a. er kendt for fin forekomst af snoge. Også forskellige paddearter har deres hjemsted i mosen, og det er særligt med øje for disse, at vi årligt laver naturpleje på stedet.
Idet afgræsning med fx kreaturer ikke er mulig, må vi hjælpe til. Det betyder vi bevæbnet med le og rive årligt slår vegetationen ned i et område i langs den østlige del af mosen. Dette gør vi for at skabe optimale forhold for bl.a. ynglende padder, der ynder lavt lunt vand i foråret.

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvending og kan ske via mail til Andreas Andersen a-andersen@mail.dk

Medbring: Praktisk fodtøj.

Kontakt: Andreas Andersen, tlf. 61341931

DN Sønderborg