26. november 2022 10:00
Den store P-plads, der ligger ud til Søndre Landevej
null Foto: null
Vi hjælper naturen lidt på vej ved Trillen, særligt for at hjælpe den sjældne slangetunge, der findes i området.

26. november 2022 10:00 - 14:00

Lørdag den 26. november er der naturpleje ved Trillen.
Arealet afgræsset af heste i løbet af sommeren, og selvom de firbenede har gjort en god indsats, er der stadig noget opvækst, som skal fjernes.

Mød op til et par aktive og hyggelige timer. Vi slutter af med en kop kaffe og en sodavand.

Husk praktisk påklædning, evt. gummistøvler. Vi medbringer handsker og redskaber.

Tilmelding: Via mail til Andreas Andersen a-andersen@mail.dk

Mødested: P-pladsen Søndre Landevej vest for Høruphav, se kortudsnit.

DN Sønderborg