19. juni 2022 19:00
8800 Viborg, Enrico Dalgas Vej 9
Før sandet landbrugsland - nu natur, blomster og summende insekter
Vi finder de mest almindelige blomster, lærer navnene på dem og hører historien om dem. Vi afslutter med kig på et nyligt, genslynget vandløb og en 30 år gammel gravet sø med bl.a. tvepibet lobelie.

19. juni 2022 19:00 - 21:00

Forvandlingen fra agerbrug til brakmark til overdrev tager ca. 25 år, og biodiversiteten udvikler sig hele tiden med voksende antal arter og tilhørende insekter. Vi bl.a. blåhat, blåhatjordbien og blåhathvepsebien – en af naturens sindrige symbioser. Nogle vilde blomster er naturligt hjemmehørende, andre er indført af munkene som lægeurter, f.eks. alm. røllike.
Vi afslutter med kig på et nyligt, genslynget vandløb og en 30 år gammel gravet sø med bl.a. tvepibet lobelie. Medbring aftenkaffe. Turen er på max. 1,5 km.
Arrangør DN Fjends/Viborg

Enrico Dalgas Vej 9, Viborg 8800

DN Viborg
  • Tilmelding ikke nødvendig