27. august 2022 20:00
7850 Stoholm J, Toftumvej 11
Flagermus flyver om natten og navigerer ved hjælp af ultralyde, som de sender ud og vender tilbage som ekkoer til flagermusenes store ører. Ultralyde, som ikke er hørbare for det menneskelige øre, kan vi høre i en flagermusdetektor. I aftenens skumring går vi på safari med detektorer efter flagermus

27. august 2022 20:00 - 21:30

I slutningen af august er der mange flagermus på vingerne. Ungerne er flyveklare, og voksne og unger ”sværmer” hver aften og nat for at søge føde og komme i huld til vinteren. Vi ”fanger” flagermusene med detektor og hører om deres sælsomme liv.
Sydflagermusene er én af Danmarks større flagermus og har såvel sommer- som vinterkvarter på loftet i huset på lokaliteten. For sydflagermusene, og i øvrigt for en del andre arter, er tilholdssted i menneskets bolig helt normalt forekommende. Ca. ½ time efter solnedgang flyver de ud og æder fede natsværmere og andre insekter i løvskove og langs skovbryn. Dværgflagermusene er til gengæld Europas mindste flagermus og også registreret på lokaliteten. Der er 17 forskellige flagermusarter i Danmark.
I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen. Flagermus er små lette dyr og insekterne endnu mindre, så blæst og regn er indevejr for flagermus.

Arrangør DN Fjends/Viborg - Sluttidspunktet er ca - Medbring aftenkaffe og tag varmt tøj på.

Toftumvej 11, Stoholm J 7850

DN Viborg