3. april 2022 14:00
8831 Løgstrup, Strandvejen 25
P-pladsen ved Hjarbæk Strand
Hjarbæk Strand Foto: Jens Frydendal
Hjarbæk Strand blev fredet i 1932 som en af de førte fredninger i Viborg Kommune. Hvorfor blev den fredet? Hvordan skaffer vi rent vand i Hjarbæk Fjord? Hjarbæk Havn - Viborg adgangsvej til verdenshavene. Sjægterne, der er kommet på UNESCO's liste over "menneskehedens immaterielle verdensarv"

3. april 2022 14:00 - 17:00

I årene forud for DN Viborgs 100 års jubilæum i 2026 inviterer DN Viborg på en lang række besøg i Viborg Kommunes 36 fredede områder. Denne tur er den første, da Hjarbæk Strand var en af de første fredninger i 1932. Udover historien om, hvorfor netop denne strand blev fredet, hører vi om bestræbelserne for at skaffe rent vand i Hjarbæk Fjord. Vi besøger Hjarbæk Havn, som jo før i tiden var en rimelig stor eksporthavn og Viborgs adgangsvej til verdenshavene. Vi skal også høre om sjægterne, der for nyligt er kommet på UNESCO's liste over "menneskehedens immaterielle verdensarv". Turen er handicapvenlig.

Strandvejen 25, Løgstrup 8831

DN Viborg
  • Tilmelding ikke nødvendig