19. maj 2022 19:00
Mødested: Parkeringspladsen øst for Vejlen og tæt på Vejlen nr. 4.
Vibe. Foto: Poul Brugs.
Kom og se engens og søens fugle med unger. Viben har unger, ænderne har ællinger, og gæslingerne er allerede store.

19. maj 2022 19:00 - 21:00

Vi vil måske også se rørhøg og høre skægmejse.
Majgøgeurt står i fuldt flor sammen med trevlekrone og engkabbeleje.
Turledere er René Lund Chetronoch og Flemming Hansen.
Vi mødes på parkeringspladsen øst for Vejlen og tæt på Vejlen nr. 4.

DN Svendborg
  • Tilmelding ikke nødvendig