22. maj 2022 06:00
2620 Albertslund, Orchidevej 1
Mødestedet er ved P-pladsen på hjørnet af Orchidévej/Ballerupvej
Udsigt over den store sø i Harrestrup Mose Foto: Poul Evald Hansen
Harrestrup Mose er det største ældre vådområde i Vestskoven. Her er et rigt fugleliv - og der skulle være nattergalegaranti. Vi går en tur af varieret længde i og omkring mosen ad anlagte stier. Turleder Poul Evald Hansen. Medbring evt. kikkert og mad og drikke efter behov.

22. maj 2022 06:00 - 09:00

Harrestrup Mose blev naturgenoprettet ca. 1970 af Naturstyrelsen som fuglereservat og er et af de vigtigste naturområder i Vestskoven. Tidligere var lavvandede tørvegrave og fugtige enge med græssende kvæg. Der er gode muligheder for at se og høre almindelig sangfugle som nattergal, kærsange, græshoppesanger m.v. - og måske Rørhøg. -Tilmelding senest 18. maj.

Orchidevej 1, Albertslund 2620

DN Albertslund
  • Tilmelding ikke nødvendig