5. november 2022 10:00
9440 Aabybro, Damvej 79
Vi mødes ved den nye p.plads ved udsigtplatformen og går samlet afsted ud på højmosefladen.
Langt inde på højmosefladen er de aktive i gang med at skære nåletræer ned. Foto: Søren Rosenberg
Kom og giv højmosen en hjælpende hånd ved at fjerne uønskede nåletræer på højmosefladen i Aaby Mose. Vi har redskaberne, men medbring gerne selv handsker og husk vandtæt fodtøj.
Aage V. Jensen Naturfond byder på en let forplejning.

5. november 2022 10:00 - 13:00

Naturplejen udføres for at sikre, at den sjældne højmose naturtype bevares, således tørvemosser, soldug, klokkelyng, hvid næbfrø med flere, ikke forsvinder i tilgroning.
Dagens frivillige naturpleje, understøtter et LIFE projekt om genskabelse at højmoser i Danmark i tæt samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond.
For få år siden var Aaby Mose nemlig på nippet til at tørre ud og ændre sig fra unik højmose til ordinær skov. Da var det, at EU’s LIFE-projekt satte gang i etableringen af en tre en halv kilometer lang vandtæt membran langs østsiden af Aaby Mose, så regnvandet nu bliver i området. Grøfter og dræn blev sløjfet, og træer på mosefladen blev fældet, så Aaby Mose i dag fremstår som et åbent, træløst landskab, hvor sphagnummosser bygger op og lægger en millimeter eller to på højmosens tørvelag hvert år. Når de sidste naturforbedringer er afsluttet, vil der ikke længere sive vand ud af Aaby Mose, der gradvist vil blive vådere og svuppe og gynge, som en højmose skal.

Damvej 79, Aabybro 9440

DN Jammerbugt
  • Tilmelding

    Gerne tilmelding på mail, så vi sikrer at der er forplejning til alle.