19. juni 2022 14:00
Parkering og mødested på grusvejen mellem Broksøvej 72 og 74, 4160 Herlufmagle
Faxe Kommune, Botanisk Forening & Danmarks Naturfredningsforening i Faxe holder Vilde Blomsters Dag i Gammellung Mose. Området er en del af et større EU projekt , som hedder RigKilde LIFE. Projektet handler om at redde sjælden og truet natur

19. juni 2022 14:00 - 16:00

Gammellung ar en del af et større moseområde i tilknytning til Holmegårds Mose, som er Sjællands største højmose. Hele området var efter istiden lavvandede søer. Men søerne er gradvist udtørrede og området er i dag en mosaik af moser, skovsumpe og tidvist våde enge.
Mange sjældne dyr og planter holder til i dette unikke område. Her finder man flere orkideer og landets største bestand af den meget sjældne halvgræs hvas avneknippe.
Her kan man også være så heldig at se og høre traner om sommeren, ligesom havørnen fra tid til anden søger føde over de åbne mose og engflader.
Faxe Kommune har i området lave to store folde i mosen, hvor mindre partier er blevet ryddet. Der er udsat kreaturer for at genskabe et græsningstryk og holde flere partier lysåbne, så de sjældne naturtyper kan sprede sig i området.
Turen er gratis og alle er velkomne.
Turledere: Anne Planeta Etzerodt, Rudy Burmeister & Asger Søgaard Jørgensen.

DN Faxe
  • Tilmelding ikke nødvendig