22. maj 2022 06:00
5270 Odense N, Otterupvej 1
Mødested: P pladsen ved krydset mellem Odins Bro, Otterupvej, Rismarksvej og Næsbyvej
Den sjældne sydlige blåhals Foto: Kurt Due Johansen
Bispeengen er Odenses mest fuglerige lokalitet. Her opleves stort set alle fuglegrupper, lige fra grågæs over vandefugle til småfugle.

22. maj 2022 06:00 - 08:00

Er heldet med os, hvad vi håber på, er der mulighed for at se den sjældne sydlige blåhals. Blåhalsen ynglede i 1800-tallet i netop i Bispeengen og er nu efter mere end 100 år vendt tilbage til den smukke eng midt i Odense.
Guide: Kurt Due Johansen, DN & DOF

Otterupvej 1, Odense N 5270

DN Odense
  • Tilmelding ikke nødvendig