11. juni 2022 14:00
6200 Aabenraa, Naldtangvej 20
P-pladsen ved Naldtanglejren ud mod Als Fjord.
Varnæs Hoved - en forårsdag Foto: Liselotte Johansen
Aabenraa Afdeling arrangerer naturtur ved Varnæs Hoved. Vi går ca. 3 km i naturen omkring Varnæshoved. Vi kommer igennem skoven, over markerne og ud til kysten. Der fortælles undervejs om planter og dyr, som er repræsenteret i stor variation i området. All er velkomne. Gratis deltagelse.

11. juni 2022 14:00 - 16:00

Fra Naldtang følger vi en sti langs en bæk med ellekrat. Snart er vi inde i skoven med skovsøen, hvor der er en flot udsigt med hasselhegn og klatrende vedbend. Herefter vandrer vi over mark og eng til og langs med den stejle erosionskyst tilbage til Naldtang. Planterne i skoven er bla. gul iris, ægbladet fliglæbe, tyndakset gøgeurt, aks-rapunsel, kristtjørn, sanikel, bittersød natskygge og storblomstret kodriver. På stranden og engen findes strandkål, kornet stenbræk, sød astragel og dagpragtstjerne. Rødben og vibe er aktive på strandengene og i skoven findes musvåge og ravn.
Vi starter og slutter ved Naldtang. Turleder er biolog Uwe Lindholdt. Yderligere info hos Uwe - telefon 29 89 06 03 email uwelindholdt@gmail.com

Naldtangvej 20, Aabenraa 6200

DN Aabenraa
  • Tilmelding ikke nødvendig