28. august 2022 10:00
Mødested: Eskilsø bro, Østskov ved Sønderby. Parker ikke på broen, men langs Skovvejen eller evt. i skoven, lige inden man kommer til molen.
På vej Foto: Bjørn Petersen
LUKKET for tilmeldinger
Øen er med sine 1,4 km² den største ø i fjorden. Øen er ejet af Struckmanns Naturfredningsfond. Eskilsø er et paradis for fugle og blomster. Her finder man også ruinerne af Eskilsø Klosters Klosterkirke fra 1100-tallet, mens selve klosteret ikke længere findes.

28. august 2022 10:00 - 15:00

LUKKET for tilmeldinger
Eskilsø er en ø beliggende i Roskilde Fjord. Øen er med sine 1,4 km² den største ø i fjorden. Øen er ejet af Struckmanns Naturfredningsfond.
Turledelse: Jes Ferdinand, ornitolog og Claus Helweg Ovesen, biolog.
Det er blevet tradition i Roskildes DN, at vi sidste søndag i august besøger øen, der gennem de seneste mange år har gennemgået en omfattende naturgenopretning med udlægning af græsland på tidligere marker og genskabelse af vådområder.
Vi ser på kirkeruinen, på planter, og på fugleliv. Vi går det meste af øen rundt og slutter med at se ud over de vidtstrakte strandenge på øens sydside. Hvis vi er heldige, ser vi havørn på turen. Øen er en af naturperlerne indenfor Nationalpark Skjoldungernes Land.
Medbring madpakke, drikke, kikkert og solidt fodtøj.

DN Roskilde
  • Tilmelding

    LUKKET for tilmeldinger Vi er fuldtallige nu. Indbetal kr. 50 pr deltager til 6620 2608737, senest 22. august 2022. Husk at anføre afsendernavn. Samkørsel fra Roskilde station? Mail til dm4.nyt@gmail.com hvis du enten kan tilbyde samkørsel fra Roskilde station ved sygehuset (Ny Østergade 1A), eller hvis du ønskes at blive samlet op.