19. juni 2022 14:00
5771 Stenstrup, Tørvelong 14
Mødested er P-pladsen lige efter Tørvelong 14, lige inden vejen svinger.
Guldblomme. Foto: Ian Heilmann.
Kom og vær med til "De vilde blomsters dag", som markeres over hele Norden den tredje søndag i juni.

19. juni 2022 14:00 - 16:00

I Danmark er det ”Dansk Botanisk Forening”, der står som arrangør af en række ture over hele landet, ledet af kyndige botanikere og åbne for alle interesserede.
I Svendborg Kommune er Danmarks Naturfredningsforening Svendborg medarrangør, og turen går til Rødme Svinehaver nordvest for Svendborg.
Stedet med det spøjse navn er et kuperet, højtliggende areal ved Egebjerg Bakker og ejet af Naturstyrelsen.
Området har henligget som overdrev for græssende kreaturer i årtusinder og har aldrig været opdyrket, hvilket er en sjældenhed ikke mindst på Fyn.
Det rummer en meget rig flora af blomsterplanter og græsarter, som er sjældne eller fraværende de fleste andre steder. Der er flere arter orkidéer, starer og Danmarks eneste forekomst uden for Jylland af den smukke gule kurvblomst guldblomme.
Fodtøj afhængigt af vejret. Medbring gerne kikkert og lup.
Turen ledes af Ian Heilmann.
Har du spørgsmål, så kontakt ham på mailadressen ianutke@post.tele.dk eller mobil 2589 1732.

Tørvelong 14, Stenstrup 5771

DN Svendborg
  • Tilmelding ikke nødvendig