25. august 2022 19:30
Vi mødes ved P-pladsen øst for Vejlen.
Foto: Nicklas Boserup.
Kom og oplev Vejlens fugle gå til ro, enten på vandet eller i tagrørene - og se og "hør" flagermusene.

25. august 2022 19:30 - 21:30

Er vi heldige, vil der være stære, svaler og gæs, som går til overnatning. På gode dage er der fugle i tusindvis.
Når fuglene er gået til ro, kommer flagermusene frem. Vi tager detektorer med, så vi kan "høre" dem. Vi fortæller også om flagermus, deres fangstmetoder, udseende og generelle levevis.
Turledere er Flemming Hansen og René Lund Chetronoch.
Turen er gratis og alle er velkomne.
Kontaktperson er Flemming Hansen, tlf. 4224 0070.

DN Svendborg
  • Tilmelding ikke nødvendig