16. maj 2022 16:30
4000 Roskilde, Gulddyssevej 70
Gulddyssegård - den store platform sydøst for ppladsen
Egeløv Foto: Bjørn Petersen
Skovfoged Jens Nielsen, der har det daglige ansvar for driften af bl a Gulddysse skov - og ved en masse om naturvenlig bynær skovrejsning, fortæller og viser rundt i skoven.
Få viden om skovdrift i praksis og naturen i den endnu ret nye skov. Nu og fremtidigt.

16. maj 2022 16:30 - 18:30

Vi deler selvfølgelig naturperlekort ud, og arrangementet starter og slutter på den fine formidlingsplatform, hvor man kan stå tørt i tilfælde af regn.

Gulddyssevej 70, Roskilde 4000

DN Roskilde
  • Tilmelding ikke nødvendig