25. maj 2022 19:00
P-pladsen på Frederiksborgvej lige nord for Risø - overfor Lille Valbyvej.
Bulmeurt nedenfor Bolund Foto: Bjørn Petersen
Det fredede område ved Bolund er en enestående botanisk lokalitet.

25. maj 2022 19:00 - 21:00

På det afgræssede strandoverdrev "Lille Valby Enge" vokser bl.a. stenbræk, kodriver, kobjælde, kokleare og bulmeurt. Her er også et spændende fugleliv med ynglende digesvaler i kystskrænten på moræneknolden Bolund - og gul vipstjert.

Mødested: P-pladsen på Frederiksborgvej lige nord for Risø.

Ingen tilmelding. Alle er velkomne og turen er gratis. Husk fornuftigt fodtøj.

DN Roskilde
  • Tilmelding ikke nødvendig