30. juni 2022 14:30
8600 Silkeborg, Ege Allé 300
Vi mødes ved hovedindgangen. Tilmelding er nødvendig – der er begrænset plads til os.
Søholt Renseanlæg set fra oven i 2010. Foto: Silkeborg Forsyning
Vi mødes på Søholt Renseanlæg hvor spildevandsoperatør, Ivan Boeskov, giver os en praktisk indføring i Silkeborg Kommunes forvaltning af forbrugs, kloak og spildevand.

30. juni 2022 14:30 - 17:00

Vi inviterer til et hyggeligt arrangement hvor vi åbenhjertigt stiller nysgerrige spørgsmål såsom: hvilken betydning har tilvæksten i befolkningen haft for renseanlæggets kapacitet? og særligt hvilke konsekvenser vil det praktisk få at flytte Søholt renseanlæg til Grauballe kontra at beholde, og udvide det, hvor det er i dag?

Ege Allé 300, Silkeborg 8600

DN Silkeborg
  • Tilmelding

    Du/I tilmelder dig/jer ved at skrive en mail til Maibritt Mardahl på maibritt@mardahl.dk Hvis denne tekst fortsat står her, er der endnu pladser.