13. november 2022 14:00
4760 Vordingborg, Sydhavnsvej 6
Kulturarkaden, Vordingborg Bibliotek i foredragssalen på 1.sal, Sydhavnsvej 6, Vordingborg 4760
Foto: Niels Christian Laursen
Der indledes med foredrag af marinbiolog Henning Mørk Jørgensen fra DN om tilstanden i vores kystnære farvande.

Derefter årsmøde efter vedtægterne. ( https://vordingborg.dn.dk/departments-media/27192/vedtaegter-april-2014.pdf )

13. november 2022 14:00 - 17:00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

Sydhavnsvej 6, Vordingborg 4760

DN Vordingborg
  • Tilmelding ikke nødvendig