5. oktober 2022 19:00
4760 Vordingborg, Sydhavnsvej 6
Kulturarkaden, Vordingborg Bibliotek i foredragssalen på 1.sal, Sydhavnsvej 6, Vordingborg 4760.
En håndfuld dansk havbund. Foto: null
Professor Stiig Markager, Aarhus Universitet, kommer og fortæller om krisen i vores havmiljø

5. oktober 2022 19:00 - 21:00

Havet er under et voldsomt pres. Årsagerne er mange, men udledninger af kvælstof fra landbruget er den helt dominerende stressfaktor. Effekterne er iltsvind, mudrede badestrande, grønt og uklart vand og tilbagegang for ålegræs og torsk. I foredraget gives en status for havmiljøet i dag med fokus på området omkring Sydsjælland og Østersøen. Udviklingen i havets tilstand og tilførsler af næringsstoffer gennemgås og forskellige løsninger diskuteres, herunder de mekanismer i landbrugsstøtten, som forhindre en løsning. På længere sigt virker det urealistisk at forsætte den intensive brug af landskabet. En løsning kan være en helt generelt afsættelse af 15 procent af landskabet til natur. Det vil give en lang række fordele for klima, havmiljø, biodiversitet og livskvalitet.

Stiig Markager er professor i marineøkologi og biogeokemi ved Aarhus Universitet og har arbejdet med havmiljø og løsninger i 25 år.

Sydhavnsvej 6, Vordingborg 4760

DN Vordingborg