4. oktober 2022 19:00
6700 Esbjerg, Nørregade 19
Esbjerg Hovedbibliotek. Mødelokale 2.
Sjelborg Hede Foto: Knud Erik Vinding
Årsmøde i DN Esbjerg.
Dagsorden i følge vedtægterne.

4. oktober 2022 19:00 - 21:00

Årsmøde i DN Esbjerg.

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. stk. 5.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.
Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.

Nørregade 19, Esbjerg 6700

DN Esbjerg
  • Tilmelding ikke nødvendig