6. november 2022 11:10
4050 Skibby, Nyvej 7B
Skibby Fritidscenter, Sal og scene DN-flag viser vej til lokalet.
Foto: Niels Christian Laursen
Årsmødet er fortællingen om, hvad der er sket det seneste år og om idéer til fremtidens indsats. Dagsordenen er i h.t. DN's vedtægter valg af dirigent, årsberetning, valg til bestyrelsen og forslag fra medlemmer. Endvidere fremsatte og begrundede forslag fra medlemmer (se procedure) og Eventuelt.

6. november 2022 11:10 - 12:30

Årsmødet er bestyrelsens fortælling om, hvad der er sket det seneste år og om idéer til fremtidens indsats. Dagsordenen er i h.t. DN’s vedtægter valg af dirigent, årsberetning, valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen og forslag fra medlemmer samt punktet Eventuelt.

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.

Afstemninger skal være skriftlige, hvis ét af de fremmødte medlemmer fremsætter ønske herom.

Info: Per Seerup, tlf. 20 81 52 62, frederikssund@dn.dk

Nyvej 7, Skibby 4050

DN Frederikssund
  • Tilmelding

    Send en mail til frederikssund@dn.dk med oplysning om navn og medlemsnummer for hver deltager.