25. oktober 2022 19:00
6760 Ribe, Nørremarksvej 45
Danmarks Naturfredningsforening og DIN Forsyning inviterer til besøg på Skindermarken Vandværk i Ribe.
Vandproduktionschef Jørgen Stuber viser rundt og Geolog Peter Madsen vil fortælle om vores grundvandsmagasiner

25. oktober 2022 19:00 - 21:00

Danmarks Naturfredningsforening og DIN Forsyning inviterer til besøg på Skindermarken Vandværk i Ribe
Vandproduktionschef Jørgen Stuber viser rundt og fortæller om DIN Forsyning generelt, vandværkets funktioner og forsyningssikkerhed i vandforsyningen.
Geolog Peter Madsen vil kort gennemgå Ribe vandforsynings historie og fortælle om de gode, velbeskyttede grundvandsmagasiner, som leverer vand til Ribe og det halve af Sønderjylland.
Fremtidsudsigterne er gode, hvis vi fortsat har fokus på vores drikkevand.

Nørremarksvej 45, Ribe 6760

DN Esbjerg
  • Tilmelding ikke nødvendig