9. november 2022 19:00
4320 Lejre, Bygaden 20
Mødested: Domus Felix
Udsigt over Hestebjerg, Gammel Lejre Foto: Erik Olsen
Årsmødet afholdes i h.t. DN’s vedtægter – alle er velkomne.
Oplægsholder er naturfotograf og meget aktive naturplejer Jimmy Lassen, der vil vise billeder og fortælle om det store arbejde, der udføres i Allindelille Fredskov og om erfaringer med græssende dyr i skoven.

9. november 2022 19:00 - 21:30

DN’s vigtigste opgave er bl.a. at passe på vores natur, miljø og klima, der bliver mere og mere presset – vi skal værne om vores smukke landskaber og adgangen dertil.
Har du tid og lyst til at deltage i det spændende arbejde, så har du mulighed for at stille op til fx valg af suppleanter og prøve, om det er noget for dig – eller måske vil du hellere være med i en af vores tema-grupper.
Alle kan gøre noget – sammen kan vi gøre mere!
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning ved formanden.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg: Tove Skou Roer, Hans Strandberg og Erik Olsen – der alle genopstiller.
4. Valg af suppleanter.
5. Forslag fra medlemmerne (indkommet skriftligt til formanden 1 uge før mødet).
6. Evt.
Pause med kaffe/te eller øl/vand.
Efter pausen beretter Jimmy Lassen om Allindelille Fredskov mm.
I tilfælde af skriftlig afstemning er der kun stemmeret for medlemmer m/gyldig betalt kontingent.
Mvh.
DN Lejres bestyrelse

Bygaden 20, Lejre 4320

DN Lejre
  • Tilmelding

    Tilmelding er ikke nødvendig