17. september 2022 10:00
4791 Borre, Langebjergvej 1
Mødested: P-plads over for Langebjergvej 1, 4791 Borre.
Høslet med le i Horndragerindhegningen. Foto: Ditte Lautrup-Larsen
Vi rydder græs og opvækst, så orkideen Horndrager og alle de andre vilde blomster får de bedste vækstbetingelser.

17. september 2022 10:00 - 14:00

Vær med til at sikre denne skønne plet med et fantastisk blomsterflor, som giver mad til masser af insekter.

Medbring selv kaffe og vand til pausen, hvor vi byder på kage.

Efter indsatsen vil der være fællesspisning med burgere med kød fra de græssende Galloway-køer og salater. Vi byder også på lidt at drikke.

Husk tilmelding til spisning på: kontakt@graesningsforeningen.dk;

Dagens arrangører er:
Græsningsforeningen Høje Møn, Naturstyrelsen, Geocenter Møn, Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Vordingborg.
Alle er velkomne!

Langebjergvej 1, Borre 4791

DN Vordingborg
  • Tilmelding ikke nødvendig