24. oktober 2022 19:00
2970 Hørsholm, Selmersvej 13
Natugle i Folehave skov. Forår 2022. Foto: Lars Fleischer
Der afholdes årsmøde 2022 i henhold til DNs forretningsorden.
Mødet indledes med et foredrag om Hørsholm Kommunes arbejde med Biodiversitetsstrategi.
Hvad var ønskerne og hvordan valgte kommunen at opnå et resultat?

24. oktober 2022 19:00 - 22:00

Årsmødet indledes med et foredrag om Hørsholm Kommunes arbejde med Biodiversitetsstrategi.

Der er gratis adgang til foredraget, alle interesserede er velkomne.
Efter foredraget er der årsmøde for medlemmer.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter:
Stk. 4. Dagsorden for årsmødet skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
4. Forslag fra medlemmer.
5. Eventuelt.
Medlemsforslag som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge før årsmødet.
Afstemninger skal være skriftlige, hvis et af de fremmødte medlemmer fremsætter ønske herom.

Selmersvej 13, Hørsholm 2970

DN Hørsholm
  • Tilmelding ikke nødvendig