24. november 2022 19:00
4690 Haslev, Jernbanegade 62
Folkebiblioteket i Haslev. Store sal
Brødebækken
Årsmøde i Faxe lokalafdeling. Årsmødet er foreningens generalforsamling, hvor der blandt andet vælges nye medlemmer til den lokale bestyrelse.
Vil du være med til at påvirke foreningens arbejde, så er det her, du skal møde op.

24. november 2022 19:00 - 22:00

Først afholdes selve årsmødet med følgende dagsorden:
1). Valg af dirigent.
2). Bestyrelsens årsberetning v/formanden
3). Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
4). Forslag fra medlemmerne.
5). Eventuelt.

Eventuelle forslag fra medlemmer skal være formanden i hænde senest 16. november. Mail til palle@ystrom.dk

Efter årsmødet vil Fredningsmedarbejder i DN Jørgen Heinemejer fortælle om fredningsforslaget for Denderup vænge og Brødebækken.
Området har store naturværdier. Ejerne har hidtil passet skoven med hensyn til naturen. Men vi vurderer, at der kan være en risiko for, at større dele af området vil blive inddraget til aktiviteter som ikke er forenelige med de store naturværdier.

Foredraget og årsmødet er åbent for alle interesserede, og det er gratis og uden tilmelding. Til årsmødet er det naturligvis kun medlemmer af DN, der har stemmeret og mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Jernbanegade 62, Haslev 4690

DN Faxe
  • Tilmelding ikke nødvendig