26. december 2022 10:00
2620 Albertslund, Herstedhøje...
Fra dengang, der kunne komme sne. Foto: Poul Evald Hansen
Den traditionelle juletur til Vestskoven har været hold en snes år. Og også nu i julen 2022. Vi ser, hvad der er af fugle, planter, svampe med mere i skoven og får frisk luft og rørt benene. Tilmelding unødvendig.Turledere: Poul Evald Hansen og Lars Clark.

26. december 2022 10:00 - 13:00

Vestskoven blev plantet fra 1967 og frem. Tilplantningen er nu så godt som færdig og næsten alle arealer i det planlagte skovområde er opkøbt af staten og ejes af naturstyrelsen. - Så Vestskoven er ikke helt ung længere. - Det er meningen, at hovedparten af Vestskoven skal blive vildskov (urørt skov), hvor den forstlige drift indstilles over nogle år. Dette og andre spændende ting spinder vi en ende over på turen. Ved afslutningen kan man købe en kop kaffe på Naturcentrets café.

Herstedhøje Allé 1, Albertslund 2620

DN Albertslund
  • Tilmelding ikke nødvendig