30. november 2022 19:00
6470 Sydals, Vestervej 1
Knøsgård i Høruphav.
Årsmøde 2022

30. november 2022 19:00 - 22:00

Årsmødet indledes med oplæg ved Maria Reumert Gjerding, præsident for Danmarks Naturfredningsforening, omkring arbejdet for et bedre havmiljø.

Efterfølgende afholdes det ordinære årsmøde efter nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge
før årsmødet.

Traditionen tro er foreningen vært ved et økologisk kaffe- og ostebord som sponseres af Naturmælk.

Vestervej 1, Sydals 6470

DN Sønderborg
  • Tilmelding ikke nødvendig