30. november 2022 19:00
6270 Tønder, Østergade 63
Lokale 10
Læs mere: https://www.dn.dk/valg/
DN Tønder inviterer til Årsmøde. Mødet er åbent for alle interesserede, dagsordenen til det efterfølgende årsmøde er ifølge foreningens vedtægter, og kun medlemmer har stemmeret.

30. november 2022 19:00 - 21:00

Aftenen indledes med et medlemsmøde hvor vi vil snakke om den naturpolitiske situation. Vi vil gerne høre jeres mening om f.eks. Grøn omstilling, test-vindmøller i nationalparken, Natur-nationalparken og havmiljøet.


Derefter, senest kl. 20.00, er der årsmøde med dagsorden efter vedtægterne, der aflægges årsberetning og 1/3 af bestyrelsen er på valg. Kun medlemmer har stemmeret.
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
4. Forslag fra medlemmerne.
5. Eventuelt.

Medlemsforslag, som ønskes sat under afstemning, skal fremsættes og begrundes skriftligt over for afdelingens formand senest en uge
før årsmødet.
.
Foreningen er vært med øl og vand.

På bestyrelsens vegne
Jan Ravnborg
DN Tønder

Østergade 63, Tønder 6270

DN Tønder
  • Tilmelding ikke nødvendig