11. april 2023 18:30
9560 Hadsund, Thygeslundvej 60
Mødested: gårdspladsen
Blå anemone (Hepatica nobilis) Foto: Flora Danica Hft. 11, Tab. 610
Turen går langs våd fjordeng - og tilbage op og ned ad skovens dale.

11. april 2023 18:30 - 20:00

Langs Mariager Fjord er der flere steder tæt på kystskrænterne blå anemoner. I skoven ved Thygeslund findes de også. Vi ser på blomstrende blå anemoner (Hepatica nobilis). Artsnavnet nobilis fører os videre til skovens mange træer bl.a. nobilis. Og på en 2-3 km travetur på og udenfor stier vil vi også se karpaterbøge-, ege-, og kirsebærtræer samt douglasgran.
Undervejs fortæller Morten Høegh Guldberg om stedets drift og historie.
Midtvårens blomsterflor i skovbunden domineres af hvid anemone, men også mange andre – og måske gul anemone på frodig muldbund.
OBS: Beklædning og fodtøj efter vejrliget. Husk evt. kikkert!
Turleder : Skovejer Morten Høegh Guldberg og Svend Grønkjær Madsen, DN Mariagerfjord
Arrangør : Danmarks Naturfredningsforening: DN Mariagerfjord

Thygeslundvej 60, Hadsund 9560

DN Mariagerfjord
  • Tilmelding ikke nødvendig