22. april 2023 13:00
Parkeringspladsen i Præsteskoven 150 m. øst for indkørslen til Skovhuset og lige overfor indkørslen til Skyttehusvej nr 17
Parti fra Skivholme Præsteskov Foto: Ole B. Jensen
Aller nordligst i Skanderborg Kommune ligger Skivholme Præsteskov. Det er en blandet løv- og nåletræsskov. Tidligere blev der drevet jagt i skoven, som derfor huser meget vildt bl.a. sikahjort, som oprindelig er blevet indført fra asien. Skoven huser også et rigt fugleliv, der inkluderer sortspætte

22. april 2023 13:00 - 16:00

Skivholme Præsteskov ligger i det nordligste hjørne af Skanderborg Kommune op til Favrskov Kommune. Skoven forsynede præstegården med brænde. Før i tiden blev her drevet jagt, hvorfor den huser en stor bestand af hjortevildt bl.a. sikahjorte, en hjorteart som er indført til Europa fra Asien mhp. jagt. Det er en blandet løv- og nåletræsskov, hvilket giver grundlag for et rigt fugleliv, der endvidere fremmes af de gamle og de døde træer i skoven. Her lever både sortspætte og grønspætte!
På denne tur ser vi de sidste anemoner og hører den første fuglesang. Måske høres ”munkesang” i Præsteskoven.
Idyllen er truet af motortrafikvejen, der planlægges at gå igennem Høskoven og lige snitte Præsteskovens østlige hjørne for at fortsætte mod vest tæt på det sydlige skovbryn. Så er det slut med ”skovens stille ro”.
Børn er meget velkommen på turen, der dog ikke er egnet for barnevogne. Vandtæt fodtøj anbefales.
Husk termokanden med kaffe/te til en pause undervejs.
Turleder: Hans Gravsholt

DN Skanderborg
  • Tilmelding ikke nødvendig