6. juni 2023 11:00
På græsplænen ved siden af rensningsanlæg på Svanevej. Der er busstop og p-plads langs Svanevej.
Gadstrup mose nær Svanevej Foto: Bjørn Petersen
Gåtur via mosen til fugletårnet, i alt ca 3 km.

6. juni 2023 11:00 - 12:30

Vi går til fugletårnet, hvor vi spejder efter vandfugle. Medbring kaffe og frokost.
Læs mere om stedet i kortet "Naturperler i Roskilde" som ligger bl a på kommunens biblioteker.
... og på https://roskilde.dn.dk/naturen-i-roskilde/naturperler-i-roskilde/

DN Roskilde
  • Tilmelding ikke nødvendig