20. maj 2023 14:00
Mødested: Bregnerød Kro
Bregnerød Nord - på tværs - og rundt. En gåtur i den kommende fredning i Bregnerød Nord. Mødested Bregnerød Kro. Turens varighed 2-3 timer. Medbring the/ kaffe. Vi ser Allerød Lergrav, Ravnsholt skov, Cobra-hytten og landskabet i den kommende fredning.

20. maj 2023 14:00 - 16:30

En eftermiddagstur med medbragt kaffe/the. Mødested: Bregnerød Kro, lørdag d.20 maj kl. 14.00. Vi går ad Hyrebakken mod nord, med udsigt til fredningsområdet mod øst og vest. Vi gør holdt med udsigt til Allerød Lergrav, hvor vi kort taler om Lergraven og dens fredning. Derefter går vi til skovbrynet ved Ravnsholt Skov, hvor vi drikker den medbragte kaffe/the, og hvor vi kort gennemgår det nye fredningsforslag for Bregnerød Nord. Efter ca. en halv time, går vi ind i skoven til ruinerne af COBRA-hytten, og fortsætter mod syd tæt ved fredningens vestgrænse. Vi når frem til Høveltsvangsvej og senere Bregnerød Kro, hvor turen slutter efter en kort orientering om det kommende Bregnerød Kro-projekt. Turens varighed er 2-3 timer. Turen gennem skoven er på vanskelige stier, og derfor ikke egnet for gangbesværede, mens første del er på asfalt.
Kontakt: Kay Geels geels@email.dk 44952736

DN Furesø
  • Tilmelding ikke nødvendig