9. februar 2023 10:00
6710 Esbjerg V, Strandpromena...
Hjerting Badehotel
Klokkeensian Foto: Knud Erik Vinding
Offentligt møde

9. februar 2023 10:00 - 12:00

Fredningsnævnet har modtaget vores fredningsforslag og inviterer:

Der afholdes offentligt møde om fredningsforslaget torsdag den 9. februar 2023 kl. 10.00 på Hjerting Badehotel, Strandpromenaden 1, 6710 Esbjerg V med efterfølgende besigtigelse af det berørte areal.
Der vil på mødet blive redegjort for forslaget, ligesom der vil blive lejlighed til at kommentere dette. Der vil endvidere blive orienteret om fredningssagens forløb.

Strandpromenaden 1, Esbjerg V 6710

DN Esbjerg
  • Tilmelding ikke nødvendig