18. juni 2023 10:00
5600 Faaborg, Nørremarken 4
Gratis. Mad, drikke og fodtøj til vådt græs anbefales.
Turledere Annita Svendsen, Naturstyrelsen og Allan Høxbroe, DN Faaborg-Midtfyn.
Tilmelding ikke nødvendig.
Arrangør Dansk Botanisk Forening i samarbejde med ovennævnte.

18. juni 2023 10:00 - 13:00

Næppe nogen dansk naturtype rummer så mange blomster og så meget andet liv som det solåbne græsland. Nørremarken er et pragteksempel og demonstrationsområde for Naturstyrelsen. Her er også vid udsigt over Øhavet, en samling af danske træer og buske og ikke mindst græssende dyr. Dyr som er afgørende for, at nøjsomme vilde planter ikke bliver skygget ihjel af større konkurrenter, der profiterer stærkt af den luftbårne kvælstofforurening fra landbrug og forbrændingsmotorer.

Nørremarken 4, Faaborg 5600

DN Faaborg-Midtfyn
  • Tilmelding ikke nødvendig