18. juni 2023 10:00
Mødested: P-pladsen ved Kyndeløse Strandvej 22B, 4070 Kirke Hyllinge.
null Foto: Erik Olsen
Arrangeret af Dansk Botanisk Forening og DN Lejre.
Turleder er biolog Aase Gøthgen.

18. juni 2023 10:00 - 12:00

Det fredede område omkring Ejby Å’s udløb i Isefjorden er et af Sjællands flotteste naturområder.
På de fine kystskrænter og i ådalen findes en artsrigdom af blomster, der næppe kan opleves mange andre steder.
På denne naturvandring vil der blive fortalt om nogle af de mest iøjnefaldende og interessante arter.
Det skal bemærkes, at turen kan være mindre egnet for gangbesværede.

DN Lejre
  • Tilmelding ikke nødvendig