18. juni 2023 19:00
8800 Viborg, Enrico Dalgas Vej 9
Maj gøgeurt Foto: Arne Friis Hansen
Før sandet landbrugsland - nu natur, blomster og summende insekter. Kend 10 blomster – mindst. DN Fjends/Viborg og Dansk Botanisk Forening inviterer til gåtur blandt vilde blomster

18. juni 2023 19:00 - 21:00

Forvandlingen fra agerbrug til brakmark til overdrev tager ca. 25 år, og biodiversiteten udvikler sig hele tiden med voksende antal arter og tilhørende insekter. Vi finder de mest almindelige blomster, lærer navnene på dem og hører historien om dem. Bl.a. blåhat, blåhatjordbien og blåhathvepsebien – en af naturens sindrige symbioser. Nogle vilde blomster er naturligt hjemmehørende, andre er indført af munkene som lægeurter, f.eks. alm. røllike.

Vi afslutter med kig på et nyligt, genslynget vandløb og en 30 år gammel gravet sø med bl.a. tvepibet lobelie. Medbring aftenkaffe. Turen er på max. 1,5 km.

Enrico Dalgas Vej 9, Viborg 8800

DN Viborg
  • Tilmelding ikke nødvendig

Nysgerrig efter mere? Find flere arrangementer i dit område