18. juni 2023 13:00
2630 Taastrup, Snubbekorsvej 16
Det økologiske gartneri
Foto: Botanisk forening
På jagt efter spiselige og vilde blomster

18. juni 2023 13:00 - 15:30

På Grennessmindes økologiske gartneri blive mulighed for at blive klogere på de vilde blomster. De planter vi ikke dyrker i haven, men som er ganske nyttige og spændende alligevel, og hvoraf flere kan spises. Det vil være Kaare Jacobsen fra Botanisk Forening der, sammen med Sabine Hansen fra DN – guider gæsterne.
De vil tage gæsterne ud på en gåtur, der også omfatter den nærliggende og kommende Snubbekorsskov. På turen vil man se på vilde blomster i ruderater, afgræssede folde, markukrudt, rørsump, mose, nyplantet skov og hegn. Der vil på turen blive sat navn på alle de vilde planter vi omgives af.
Der er flere buslinjer fra Taastrup og Høje-Taastrup station. De stopper ca. 500 m. fra gartneriet.
Arrangementet, der er gratis, er for alle.

DN Høje-Taastrup