18. juni 2023 13:00
Mødested: Bolund parkeringsplads på Frederiksborgvej
Rundfinnet radeløv på stenmuren langs rastepladsen Foto: Bjørn Petersen
Den flotte morænebakke i Roskilde fjord udfor Lille Valby Enge

18. juni 2023 13:00 - 15:30

Turen går til Bolund ved Roskilde Fjord
Turleder: Claus Helweg Ovesen
Vi mødes på Bolund rasteplads på Frederiksborgvej lige overfor Lille Valbyvej.

Morænebakke i fjorden forbundet med Lille Valby Enges strandeng og standoverdrev med sten- og sandstrand og lavvandet fjord. På bakkens skrænter rig forårsflora, også med sjældnere arter. Fin zonering fra højere strandfælled til lavere strandenge. Lokaliteten har også rigt fugleliv (og funga).

Medbring: forfriskning
Offentlig transport: Bus 600S Roskilde - Hillerød til Risø. Herfra ca 800 m ad hovedlandevej. Bus 358 holder tættere på, i smuk landsby, men går sjældnere.

https://www.fredninger.dk/fredning/bolund/

DN Roskilde
  • Tilmelding ikke nødvendig