24. oktober 2023 19:00
7000 Fredericia, Vestre Ringv...
null Foto: null
Efter formandens beretning og valg fortæller Jacob Hansen Rye fra Miljøstyrelsen om tilstanden i Lillebælt, og om hvad vi selv kan gøre.
Læs mere på www.fredericia.dn.dk under nyheder efter 1. august

24. oktober 2023 19:00 - 21:00

Yderligere oplysninger kan du læse på vores hjemmeside efter 1. august.

Vestre Ringvej 96, Fredericia 7000

DN Fredericia