31. oktober 2024 19:00
5000 Odense C, Kottesgade 2
Mødested: Fyns HF-kursus
Program
Kl.19.00 Foredrag: Oplyses senere
kl. 20:15 Stræk-ben-pause
Kl. 20.30 Årsmøde/Generalforsamling
1. valg af dirigent
2. bestyrelsens beretning
3. valg til bestyrelsen og suppleanter
4. forslag fra medlemmerne
5. eventuelt

31. oktober 2024 19:00 - 22:00

Årsmødet i DN Odense er stedet, hvor foreningens medlemmer kan få bestyrelsen i tale, og høre hvad vi arbejder med for tiden. Og ikke mindst vælge nye medlemmer til bestyrelsen.

Foredrag:
Oplyses senere.

Bliv aktiv!
DN Odense har mange aktiviteter, og vi har brug for flere aktive til at hjælpe med at lave ture eller naturpleje, eller på anden måde arbejde for et bedre klima eller en forbedret natur. Har du særlig viden indenfor planter eller insekter, vil vi også gerne bruge din ekspertise. Man kan enten blive medlem af bestyrelsen på 12 personer, eller arbejde i grupper med bestemte emneområder.

Vel mødt!
Danmarks Naturfredningsforening, Odense afdeling

Spørgsmål kan rettes til
Kjeld Sandby Hansen, formand
Email: kjeld.sandby@hotmail.com
Mobil: 40407843

DN Odense
  • Tilmelding ikke nødvendig