1. november 2023 19:00
2620 Albertslund, Damgårdsvej 12
Et gammelt foto, der viser vinterlandskab i Vestskoven. Det hvide kaldes sne og er frosset vand. Foto: Poul Evald Hansen
DN-Albertslund holder årsmøde 1. november kl. 19:00 2023 på Damgårdshave. Vi følger DNs standarddagsorden for årsmøder i afdelingerne. Anders Horsten, der er naturpolitisk rådgiver i DN, indleder med gæsteoplæg om naturnationalparker.

1. november 2023 19:00 - 22:00

DN-Albertslund holder sit årsmøde 2023 på Damgårdshave, Damgårdsvej 12, i Albertslund.
Årsmødet indledes med et oplæg af Anders Horsten om naturnationalparker.
Herefter er der ordinært årsmøde med punkterne:

1.Åbning af mødet ved formanden
2.Valg af dirigent
3. Valg af beslutningsreferent
4. Dirigenten konstaterer årsmødets lovlige indkaldelse.
5. Bestyrelsens beretning for den forgangne periode fremlagt af formanden og med efterfølgende spørgsmål og diskussion.
6. Valg af et antal bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af et antal suppleanter
Indkomne forslag fra medlemmer
8. Eventuelt.

Ifølge DNs vedtægter skal beretningen ikke til afstemning.

For at være stemme- og opstillingsberettiget skal man have betalt kontingent til DN rettidigt og være bosat i Albertslund eller være blevet registreret som tilknyttet afdelingen, men bosat andet sted.

DN Albertslund
  • Tilmelding ikke nødvendig