7. oktober 2023 13:30
P-pladsen ved hundeskoven efter Grundvej 15, 7140 Stouby
Grund Skov er en statsskov. Derfor kan vi færdes frit og plukke svampe til eget forbrug på hele arealet.
Svampeplukningen afsluttes med en gennemgang af de fundne svampe, spiselige, giftige, specielle osv.
Medbring kaffe, kniv, kurv og solidt fodtøj.

7. oktober 2023 13:30 - 16:00

.

DN Vejle
  • Tilmelding ikke nødvendig