7. november 2023 17:00
7900 Nykøbing Mors, Øroddevej 80
null Foto: null
Vi sætter fokus på Limfjorden, ser på hvilke virkemidler anvendes for at bedre miljøtilstanden. - dyrkning af sukkertang, muslingeanlæg.
Årsmødet indledes med oplæg af havbiolog fra skaldyrcenteret / kan blive med rundvisning på Skaldyrcenteret. Nyhedsbrev sendes til medlemmerne.

7. november 2023 17:00 - 21:00

Årsmødet indledes med oplæg af havbiolog fra skaldyrcenteret, hvor der sættes fokus på Limfjordens tilstand og hvilke virkemidler der anvendes for at bedre miljøtilstanden. Vi hører om produktion af sukkertang, muslingeanlæg, liglagen og algen der medfører fedtemøg.
Pause og herefter fortsætter vi med årsmødet i forhold til vedtægterne. -
Bestyrelsens årsberetning, og der vil være valg til bestyrelsen som er en god mulighed for at blive aktiv i en grøn forening med indflydelse.
Der vil blive sendt nyhedsbrev til alle medlemmer i god tid inden mødet.

Øroddevej 80, Nykøbing Mors 7900

DN Morsø
  • Tilmelding

    Man tilmelder sig til Mette Jensen på 23 82 33 00